Jak na svatbu: Fotografa na celý den nebo jenom na obřad a portréty?


Nabídka svatebních fotografů se navzájem liší zejména rozsahem pokrytí svatebního dne a dále způsobem zpracování fotografií a jejich finálním tiskem. Zatímco levný fotograf Vám za několik málo tisíc pořídí dokumentární fotografie z obřadu a několik portrétů, které Vám jen se základní úpravou odevzdá na paměťovém médiu, špičkoví fotografové Vám fotograficky pokryjí celý svatební den, velkou část fotografií detailně vyretušují a odevzdají Vám několik obrazů a pečlivě zpracované svatební album. Za tuto službu ovšem nezřídka zaplatíte několik desítek tisíc. Problematice výběru vhodného fotografa na svatbu věnuji samostatný článek.

Z hlediska fotografa lze svatební den rozdělit do čtyř souvislých fotografických bloků:

  • ranní přípravy,
  • obřad a portréty,
  • svatební hostina a zvyky,
  • večerní zábava.

Těmito bloky bývají určeny ceny jednotlivých fotografických balíčků. Plné celodenní balíčky obsahují všechny zmíněné bloky. Nejlevnější balíčky pokrývají pouze obřad a portréty.

 

Obřad a portréty

Nejzákladnější službou, kterou lze obvykle u svatebního fotografa objednat, je zdokumentování svatebního obřadu a následné formální portréty svatebčanů. Fotografování v průběhu obřadu probíhá reportážní formou, svatební fotograf pouze dokumentuje probíhající obřad, aniž by do něj nějakým způsobem zasahoval. Pořízené svatební fotografie v tomto případě zahrnují jak portréty novomanželů, svědků a oddávajícího, tak také zachycují emoce, které prožívají příbuzní. Dále jsou pořízeny snímky dokumentující v širším záběru přítomné svatebčany. Kromě těchto základních motivů si svatební fotograf zpravidla všímá i různých detailů, které dotvářejí celkovou atmosféru (svatební kytice, prsteny, dekorace interiéru kostela či obřadní síně, oblečení a doplňky oblečení u svatebčanů).

Vyvrcholením svatebního obřadu je složení manželského slibu, výměna svatebních prstenů a první novomanželský polibek. Poté následují podpisy manželů a svědků a gratulace novomanželům. V průběhu gratulací svatební fotograf pořídí značné množství podobných fotografií, které se obvykle netisknou, ale odevzdávají pouze elektronicky. Blíže se o formě odevzdání fotografické zakázky budu věnovat v samostatném článku.

Jan Zeman profesionalni svatbeni fotograf Praha

Po gratulacích následuje fotografování skupinových a formálních portrétů. Je vhodné již během svatebních příprav určit, jaké skupiny svatebčanů se budou fotografovat a připravit dopředu jejich seznam. Fotografování probíhá tak, že se nejprve vyfotografuje celá skupina všech svatebčanů a poté se fotografují menší a menší skupinky. Fotografování je vhodné uskutečnit v blízkosti místa obřadu, aby na snímku byli zachyceni i svatebčané, kteří se účastní pouze obřadu.

Po dofotografování skupinových portrétů nastává chvíle pro fotografování novomanželských portrétů. V ideálním případě je na portrétování zarezervovaný dostatečný čas a jsou předem vybrány vhodné lokace a pózy. Pro mě osobně jako fotografa je pořízení novomanželských portrétů vrcholem svatebního dne. Při fotografování využívám stejné fotografické postupy jako při plnohodnotném portrétním fotografování, včetně precizního pokročilého nasvícení portrétu.

V rámci svatebních příprav je u mě možno objednat speciální fotografický balíček „Zásnuby“, při kterém je možno si předem vyzkoušet portrétní fotografování na zvolené lokaci. Při tomto fotografickém setkání tak máme možnost si s novomanželi vyzkoušet spolupráci a dopředu se seznámit. Fotografování svatebních portrétů budu věnovat samostatný článek.

 

Svatební hostina a zvyky

Po obřadu a fotografování portrétů následuje svatební hostina a několik zvyků, které ke svatbě patří a měli by být fotograficky zdokumentovány. Fotograficky vděčným tématem je samotný příjezd novomanželů z novomanželského fotografování na hostinu. Hosté pro ně připraví řádné uvítání a hostitel hostiny přípitek a tradiční rozbití talíře, který novomanželé společnými silami uklízí.

Před usednutím k hostině má fotograf příležitost vyfotografovat jak celkové záběry místa hostiny, tak i detaily v podobě prostření a výzdoby slavnostní tabule.

Jan Zeman profesionalni svatbeni fotograf Praha

Před samotnou hostinou proběhne přípitek, který obvykle pronáší otec nevěsty a vždy se jedná o poměrně emotivní okamžik, při kterém vniknou dojemné fotografie. Při samotné hostině následuje další z obvyklých tradičních zvyků, jezení polévky nevěstou a ženichem ze společného talíře. Fotograficky velmi vděčným tématem je nazdobený svatební dort, který po jídle nevěsta s ženichem společně zakrojí a pohostí jím svatebčany.

Po dojedení hlavního chodu je dostatek času a prostoru pro pořízení portrétů jednotlivých svatebčanů okolo svatební tabule. Ty tráví čas hovorem a je tak možno v klidu pořídit jejich portréty.

 

Ranní přípravy

Z fotografického hlediska se jedná o nejvděčnější část svatebního dne. Fotograf má dostatek času se po příjezdu na místo příprav seznámit se všemi důležitými osobami, zejména nejbližšími rodinnými příslušníky manželského páru. Při tom může pořídit řadu jak čistě reportážních, tak i aranžovaných portrétů. Také má dostatek času fotograficky zdokumentovat důležité detaily oblečení a další nezbytné dekorace (svatební šaty, boty, šperky nevěsty, myrty, kytice, pohoštění).

Jan Zeman profesionalni svatbeni fotograf Praha

Nejdůležitější součástí ranních příprav je samotná příprava nevěsty. Ta začíná provedením vizáže a účesu a následně probíhá oblékání nevěsty. Přípravy nevěsty probíhají poměrně dlouhou dobu a tak má fotograf možnost si řídit světelné podmínky buď přesunutím nevěsty na vhodné místo, nebo použitím umělého zdroje světla. Nakonec příprav nevěsty je možno pořídit několik intimních portrétů krásně nalíčené a oblečené nevěsty.

Fotograficky vděčným námětem je první setkání ženicha s nevěstou. To může proběhnout až v rámci obřadu, ale je též možné ho zprostředkovat ještě před obřadem. V tomto případě má fotograf možnost zaznamenat emoce ženicha v okamžiku, kdy prvně spatří nevěstu.

 

Večerní zábava

Při večerní zábavě je potřeba zdokumentovat první tanec, přebírání svatebních darů a obvykle pořádanou tombolu. Mezitím probíhá zábava i z pohledu fotografování. Všechny důležité a dojemné fotografie jsou již pořízeny, průběh všech zvyků zdokumentován a je možno se fotograficky vyřádit. Nálada svatebčanů je již uvolněná a tak mohou vzniknout krásné neformální portréty a později s ustupujícím světlem i neotřelé fotografie, využívající techniky malby a kresby světlem a podobně.

Jan Zeman profesionalni svatbeni fotograf Praha

 

Nabídka svatebního fotografování

V rámci své základní nabídky služeb svatebního fotografa nabízím čtyři různé fotografické balíčky. Balíček Mini obsahuje jeden fotografický blok, balíček Basic obsahuje dva fotografické bloky a doporučený balíček Standard obsahuje tři fotografické bloky. Také je možno objednat balíček Premium, který pokrývá celý svatební den.

Kromě těchto svatebních balíčků nabízím také předsvatební balíček Zásnuby. Jedná se o portrétní fotografování, při kterém se vzájemně seznámíme a vyzkoušíme si spolupráci. Také si zároveň můžeme vyzkoušet fotografování přímo na místě, kde bude ve svatební den probíhat fotografování novomanželských portrétů. O cenu toho balíčku je zlevněno samotné svatební fotografování.


Pokud se Vám článek líbí, tak ho prosím nezapomeňte sdílet. Ke sdílení můžete využít následující tlačítka.